Detta innebär bl.a. följande grundsyn:

 • Vi använder alltid säkerhetsbälten
 • Vi håller avstånd till framförvarande fordon
 • Vi respekterar och följer gällande hastighetsbestämmelser
 • Vi respekterar och följer kör- och vilotidsreglerna
 • Vi respekterar gällande viktbestämmelser
 • Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation och planerar körplaneringen
 • Vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Vi är sprit och drogfria, inkl. starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta
 • Vi accepterar inte uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • Vi håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Vi accepterar inte att medarbetare bryter mot policyn och dess innebörd
 • Vi verkar för miljön med att inte köra fordonet på tomgång längre tid
Kom i kontakt med oss

Miljön är en av våra viktigaste frågor

Därför gör vi allt för att minska på det ekologiska fotavtrycket. Vi har som mål att utföra våra transporttjänster på ett sådant sätt att miljön påverkas så lite som möjligt. Alla våra nyinvesteringar har alltid högsta miljöklassificeringen. Vi håller oss ständigt uppdaterade och ser på alternativa bränslen för att få hållbara transportlösningar med minimal miljöpåverkan. Genom att effektivisera logistiken och fördela våra resurser optimalt kan vi undvika onödiga omvägar vilket är grunden för en bra transport- och miljöekonomi. Flera av våra chaufförer har genomgått Eco Driving utbildning, där de fick lära sig konsten att köra miljövänlig. Vi har som mål att utföra våra transporttjänster på ett sådant sätt att miljön påverkas så lite som möjligt. Våra fordon servas av auktoriserade verkstäder som ser till att vi alltid har de senaste uppdateringarna i våra fordon.

Fleet Board – Mercedes-Benz

Alla våra bilar är utrustade med Fleet Board – Mercedes-Benz. Det är en ombord-dator som hjälper till att spara bränsleförbrukningen och att man kör på ett mer effektivt sätt. Varje förare får en rapport med förslag till förbättring, vilket gör att varje förare utvecklar sitt körsätt för minimal miljöpåverkan.